ensl


Sodelavec-Štefka Drolc.jpg

Štefka Drolc

je sodelovala pri naslednjih predstavah:
  • Ella Ella Prispevek Štefke Drolc v zakladnico slovenskega gledališča in filma obsega ogromen opus vlog, ki jih je s svojo umetniško nadarjenostjo ustvarila in zanje prejela vse najpomembnejše nagrade, ki jih slovenski igralec lahko prejme. Za svojo vrhunsko umetnost je v letu 2009 prejela tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo.